Hem Om Företaget Däck Bilverkstad Motordialys Kontakta oss
---..-Vid varje normalt oljebyte stannar c:a ½ liter olja kvar i motorn. Tilläggsvis, medför ett
-----oljebyte inte det faktum att motorn blir ren inuti. Bilstein Engine Flush System tar bort all
-----kvarstannad olja, samtidigt som insidan av motorn rengörs.

-----Skulle någon frisk person hälla i en halv liter avtappad skitig använd olja samtidigt som
-----man häller i ny olja i samband med oljebyte! Naturligtvis inte, men det är av vikt att
-----förstå vad som sker i samband med ett normalt oljebyte, och varför ny olja ser
-----skitig ut direkt efter ett oljebyte. Dock, efter en spolning med Engine Flush, kommer oljan
-----inte bara att se ren ut på oljestickan, den kommer också att vara det första gången
-----efter det att bilen var ny. Det rena utseendet på oljan kommer att vara i 100 tals mil,
-----bevisande Engine Flush´s egenskaper att reducera motor slitage.
-----Ett normalt oljefilter är designat för att filtrera ut partiklar av en storlek 22-25 micron.
-----Många av de partiklar som orsakar motorslitage är av storleken 8-20 micron.
-----Bilstein Engine Flush tar bort alla partiklar ned till 3 microns storlek.
-----I princip allt motor slitage är undanröjt när partiklar ned till 3 micron är bortspolade.

-----Då en normal oljeservice utförs, kommer de föroreningar som är kvar i motorn ha en
-----tendens att bli värre med tiden. Detta är varför olja ser ut att bli mer och mer mörk
-----efter varje oljebyte. Den mer och mer förorenade oljan kan skapa ett behov av kortare
-----oljeskiftesintervall och kan leda till accelererande motorslitage och skapande av
-----oljeavlagringar i områden i motorn med lägre cirkulation. Med periodisk
-----( varje år eller efter 2500 mil ) spolning, kommer Bilstein Engine Flush att
-----förebygga att oljeavlagringar byggs upp och neutraliserar inre motorslitage, genom att
-----ta bort alla partiklar som orsakar slitage och genom att verkligen göra ren motorn inuti.


-----Genom att rengöra ventillyftarna, vipparmar och lager, samtidigt som alla täppta
-----oljekanaler blir fria från avlagringar el. dyl., kommer maskinen att återställa motorns effekt
-----och bränsleekonomi, samtidigt som emissionerna sänks.

-----Genom att ta bort friktionsskapande element, gör Bilstein Engine Flush att intern friktion
-----reduceras och därigenom förlänger livslängden på motorn. Dessutom minskar kostnaderna
-----för slitage både på delar och reparationer.
-----Vattenförorening: Vad gäller motorer, är vatten inte en smörjande produkt. När vatten
-----kommer in i en motor, reduceras dramatiskt oljans förmåga att smörja. Oljan tenderar att
-----skumma och bryts ner, och förorsakar att slagg och korrosion bildas på vitala motordelar.

-----Bränsleförorening. Det samma kan sägas om bränsle, det är inte en smörjande produkt.
-----Faktum är, bränsle kommer att bryta ned oljan. När bränsle kommer in i en motors
-----smörjsystem, exempelvis vid överflödning, kommer oljans förmåga att smörja kraftigt
-----försämras. Bilstein Engine Flush rengör grundligt insidan av motorn och tar bort allt bränsle
-----och lämnar kvar en film av oljebaserad solution på alla inre smörjytor och delar.

-----Vilken mekaniker som helst kommer att tala om att det inte är bra att mixa mineralolja med -----syntetisk olja. Därför, för att nå bästa resultat när man byter från mineralolja till syntetisk
-----olja i en bil, kommer Bilstein Engine Flush att se till att det blir maximal nytta av ett
-----sådant byte eller vid en tillsättning av oljeadditiv.

-----Den självklara kunden är den som kommer in med en bil där oljebytesintervallen skötts
-----dåligt. Bilstein Engine Flush kommer då att se till att motorslitaget sänks kraftigt.
-----Spolningen låter motorns smörjsystem att återgå till funktionen den borde ha, fritt
-----från ett överflöd av partiklar och föroreningar i oljan.

 Vi åtar oss de flesta bilmärken.
Ring för mer information.


KARLSTADS DÄCKTJÄNST © 2016.............